Kurzarbeit: natura indemnizației

0
492

Indemnizaţia Kurzarbeit reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii.

În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, salariatul obţine atât venituri din salarii, cât şi indemnizaţia, în vederea impozitării, acestea se cumulează, pentru acordarea deducerii personale.

Indemnizaţia se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj.

Angajatorii datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă atât pentru drepturile salariale aferente timpului de muncă lucrat, cât şi pentru indemnizaţie.

Prin derogare de la prevederile art. 60 (categorii de persoane scutite de plata impozitului pe venit – printre care persoane cu handicap, salariații din domeniul construcțiilor, salariații IT), art. 1381 (prevederi speciale CAS pentru salariații din domeniul construcțiilor) și art. 154 alin. 1 lit. r) din Codul fiscal (exceptarea de la plata CASS pentru salariații din domeniul construcțiilor), pentru această indemnizație NU se acordă facilități fiscale.

Salariații nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Foto: Jonathan Brinkhorst, unsplash.com