Internship. Evaluarea internului

0
105

Eliberarea certificatului de internship reprezintă una dintre obligațiile prevăzute de lege pentru organizațiile-gazdă  (persoanele juridice la care internul desfășoară o activitate în baza unui contract de internship).

Certificatul se eliberează după efectuarea procedurii de evaluare a internului.

Evaluarea activității internului se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship.

Referatul cuprinde descrierea activităților desfăşurate de intern, modul de îndeplinire al acestora, ţinând cont de elementele expres prvăzute de lege (printre care se numără abilităţile pe care le-a dobândit internul în urma finalizării programului de internship sau conduita internului pe durata programului de internship)

Internului i se va acorda un calificativ – foarte bine (FB), bine (B), satisfăcător (S) sau nesatisfăcător (NS), care poate fi contestat de acesta la şeful ierarhic superior al îndrumătorului sau la coordonatorul programelor de internship.

În termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, organizaţia-gazdă are obligaţia de a elibera internului un certificat de internship, care va conţine următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
  • numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
  • numărul de înregistrare şi data încheierii contractului de internship;
  • numele, prenumele şi datele de identificare ale internului;
  • perioada programului de internship;
  • numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;
  • menţiunea „Internul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor cuprinse în acest certificat“;
  •  programul/programele de internship în cadrul căruia/cărora şi-a desfăşurat activitatea internul.

Foto: Austin Distel, Unsplash.com