Hărțuirea morală la locul de muncă

0
391

Hărţuirea morală la locul de muncă este orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat, în legătură cu raporturile de muncă, care are ca scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă, prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia.

Comportamentul sancționat poate fi manifestat în oricare dintre următoarele forme:

  • conduită ostilă sau nedorită;
  • comentarii verbale;
  • acţiuni sau gesturi.

În plus, constituie hărţuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru.

Stresul şi epuizarea fizică intră, de asemenea, sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă.

Fiecare angajator are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea actelor de hărţuire morală la locul de muncă.

Una dintre aceste măsuri constă în inserarea în regulamentul intern de sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă.

Sancționarea hărţuirii morale la locul de muncă este prevăzută de Legea nr. 167/2020, care completează Legea 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.