Evacuarea chiriaşului

0
197

Evacuarea chiriaşului se face, dacă prin lege nu se prevede altfel, numai în baza unei hotărâri judecătoreşti – prevăd normele Codului civil.

Chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.

Pentru că (în lipsa unei clauze contractuale contrare) şi alte persoane pot locui împreună cu chiriaşul, legea mai prevede că hotărârea judecătorească de evacuare a chiriaşului este de drept opozabilă şi se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără titlu, împreună cu acesta.