Documentele pentru implementarea procedurii kurzarbeit au fost publicate

0
1142

Modelul de cerere și documentele care trebuie depuse de către angajatori în cadrul procedurii kurzarbeit au fost publicate în Ordinul Ministrului Muncii nr. 1.393/2020, care va intra în vigoare mâine, 19 septembrie.

Pentru a se verifica întrunirea condițiilor prevăzute în art. 1 din OUG 132/2020, angajatorul trebuie să declare pe proprie răspundere că:

  • reducerea timpului de muncă cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă a fost stabilită prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului;
  • angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună;
  • angajatorul a comunicat fiecăruia dintre salariaţii pentru care se solicită decontarea indemnizaţiei decizia de reducere a timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi a transmis aceste decizii în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia;
  • măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
  • reducerea activităţii este justificată de:
  • o diminuare a veniturilor realizate în luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior;
  • o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior;
  • angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activităţile suspendate, potrivit legii;
  • angajatorul nu este înregistrat în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.

O prezentare a dispozițiilor legale privind subvenționarea timpului de muncă redus, kurzarbeit, poate fi accesată mai jos: