Discriminare pe criteriul vârstei

0
186

Deși în cele mai multe cazuri discriminarea pe criteriul vârstei vizează o vârstă înaintată, mai ales în contextul relațiilor de muncă, există și situații în care tinerețea este elementul penalizat.

Astfel, într-un caz analizat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, a fost reclamat un act de discriminare, în sensul că o persoană nu a fost din nou detaşată pe postul de director de grădiniţă, întrucât era prea  tânără.

Colegiul director a constatat faptul  că petentei i-a fost încălcat dreptul la promovare în muncă, prin faptul că nu i-a fost reînnoită detaşarea pe poziţia de director de grădiniţă, deşi avea calificativul de „foarte bine” la evaluări.

De asemenea, s-a reținut şi că părţile reclamate nu au folosit criterii transparente şi obiective în momentul alegerii propunerilor pentru detaşarea în interesul învăţământului pe funcţii de conducere din unităţile de învăţământ preşcolar.

Or, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi instanţele judecătoreşti au statuat că se constată discriminarea atunci când sistemele sau criteriile de evaluare, selecţie şi promovare în muncă nu sunt transparente.

Față de cele de mai sus, în lipsa unor criterii transparente, Colegiul director a constatat că vârsta a reprezentat criteriul tratamentului diferenţiat și a dispus sancționarea Inspectoratului Școlar.

Sursa: Consiliul Național pentru combaterea Discriminării, Hotărârea nr.199/2014