Convocarea adunării generale a asociaților unui SRL. Clarificări ale Înaltei Curți de Justiție și Casație

0
376

Hotărârile asociaţilor unei societăți se iau în adunarea generală, de regulă întrunită fizic, cu precizarea că prin actul constitutiv se poate stabili că votarea se poate face şi prin corespondenţă.

Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.

Adunarea asociaților trebuie convocată de către administratori, la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

În plus, convocarea poate fi cerută și de către un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social.

Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziții speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, Decizia nr.55/21 septembrie 2020, pronunțată în dosarul nr.1215/1/2020.

Sursă foto: https://unsplash.com/@anniespratt