Cheltuielile vizând învățământul dual sunt deductibile

0
184

O lege intrată în vigoare luni aduce modificări codului fiscal, unele dintre acestea referindu-se la cheltuielile legate de învățământul dual.

Concret,  în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, s-a prevăzut că sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar şi universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.

În acest context,  au fost incluse în categoria mijloacelor fixe amortizabile:

  • mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar şi universitar;
  • investiţiile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar şi universitar.

Deductibilitatea cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar şi universitar privește și contribuabilii plătitori de impozit pe venit.

Din perspectiva elevilor/studenților, bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite pe parcursul învăţământului dual preuniversitar/universitar, sunt venituri neimpozabile.

foto:matthew-lancaster/unsplash.com