Accidentul de muncă de traseu

0
420

Accidentul de muncă reprezintă o vătămare violentă a organismului, precum şi intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

În categoria accidentelor de muncă sunt incluse și accidentele de muncă de traseu.

Accidentul de muncă de traseu este:

  • accidentul survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
  • accidentul survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
  • accidentul care a antrenat vătămarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers, dacă acesta este organizat de angajator în afara unităţii.

Angajatorul este obligat sa ţină evidența accidentelor de muncă, inclusiv a accidentelor de traseu. Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

De asemenea, angajatorul trebuie să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.