Trucarea de licitații. Lista neagră a Consiliului Concurenței

0
281

Consiliul Concurenței va publica pe pagina proprie de Internet o listă actualizată (blacklist) care va cuprinde denumirea operatorilor economici care au fost implicați în investigații privind trucarea de licitații.

De asemenea, lista va cuprinde deciziile de sancționare din ultimii 3 ani, precum și mențiuni cu privire la modalitatea de cooperare cu autoritatea națională de concurență a firmelor menționate pe blacklist.

În plus, Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) au elaborat un document care clarifică modalitățile prin care o companie care a fost sancționată pentru participarea la o înțelegere de tip cartel, vizând trucarea de licitații, poate fi reabilitată, dacă se află în situația de a fi exclusă de la o procedură de atribuire.

Astfel, compania poate prezenta autorității contractante decizii emise de Consiliul Concurenței în ultimii 3 ani care dovedesc că a colaborat cu instituția prin aplicarea la politica de clemență și/sau recunoaștere a faptei anticoncurențiale, precum și dovezi privind elaborarea și implementarea unui program de conformare cu legislația din domeniul concurenței, în concordanță cu Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență.