Telemuncă. Obligații ale angajatorului în domeniul SSM.

0
825

În cazul telemuncii, angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a telesalariatului:

    a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, părţile putând conveni printr-un acord scris inclusiv să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condiţiilor de utilizare;

    b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

    c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Nerespectarea de către angajator a fiecăreia dintre obligaţiile de mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 2.000 lei, pentru fiecare categorie de  contravenție.

Foto: Lukas Blazek, unsplash.com