Modificări ale regimului sancționator privind autorizarea lucrărilor de construcții

0
886

De sâmbătă, 15 august 2020, intră în vigoare mai multe modificări ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Modificările vizează regimul sancționator al edificării diferitelor categorii de lucrări de construcții.

Astfel, au fost scoase din sfera penalului, nemaifiind considerate infracțiuni, următoarele categorii de lucrări de construcții desfășurate fără autorizație de construire, respectiv de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acestora:

  • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
  • lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecțiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;
  • organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;

De asemenea, urmează să intre în categoria contravențiilor sancționate cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei și executarea sau desființarea lucrărilor de construcție cu nerespectarea proiectului tehnic.

(Legea nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 730/2020)