Excluderea asociaților din societate

0
573

Asociații din cadrul societăților în nume colectiv, în comandită pe acțiuni, cu răspundere limitată și asociații comanditaţi în societatea în comandită pe acţiuni pot fi excluși din societate doar în ipotezele reglementare de legea societăților (Legea nr. 31/1990) – este soluția cu caracter obligatoriu la care au ajuns judecătorii instanței supreme.

Aceste ipoteze NU se completează cu cazul general prevăzut în Codul civil, potrivit căruia la cererea unui asociat, instanţa judecătorească, pentru motive temeinice, poate hotărî excluderea din societate a oricăruia dintre asociaţi.

Art. 222 din Legea 31/1990 prevede că poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:

  • asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
  • asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
  • asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82 din Legea 31/1990;
  • asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Foto: Marten Bjork, Unsplash.com