Detașarea salariaților în Uniunea Europeană

0
305

Regulile privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii în Uniunea Europeană au fost completate prin Legea nr. 172/2020.

Salariaţii români detaşaţi în statele UE beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare, valabile în statul unde sunt detașați, cu privire la:

 • durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;
 • durata minimă a concediilor anuale plătite;
 • remuneraţia aplicabilă pe teritoriul acelui stat, inclusiv plata orelor suplimentare, cu excepţia contribuţiilor prevăzute de Legea 1/2020;
 • condiţiile pentru punerea la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară;
 • sănătatea, securitatea şi igiena în muncă;
 • măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;
 • egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.
 • condiţiile privind cazarea salariaţilor atunci când sunt oferite de angajator salariaţilor trimişi să exercite temporar lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu la un alt loc de muncă decât locul lor de muncă obişnuit;
 1. indemnizaţiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă pentru salariaţii obligaţi din raţiuni profesionale să călătorească către şi de la locul lor de muncă obişnuit în statul membru pe teritoriul căruia sunt detaşaţi sau în cazul în care aceştia sunt trimişi temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncă obişnuit la un alt loc de muncă, în conformitate cu legislaţia sau contractul colectiv de muncă cu aplicabilitate generală din statul gazdă.

În cazul în care durata efectivă a detaşării depăşeşte 12 luni, salariaţii beneficiază de toate condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă aplicabile care sunt stabilite în statul membru pe teritoriul căruia se desfăşoară munca prin acte cu putere de lege şi acte administrative şi/sau prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale care au fost declarate cu aplicare generală, cu excepţia:

 • procedurilor, formalităţilor şi condiţiilor de încheiere şi de încetare a contractului individual de muncă, inclusiv clauzelor de neconcurenţă;
 • schemelor de pensii ocupaţionale suplimentare.