Consecințe grave pentru angajator în cazul hărțuirii morale la locul de muncă

0
1049

Conform prevederilor legale, angajatorul are obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă.

Hărţuirea morală la locul de muncă este orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat, în legătură cu raporturile de muncă, care are ca scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă, prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia.

Mai multe informații despre hărțuirea morală la locul de muncă: https://legal-easy.ro/hartuirea-morala-la-locul-de-munca/

Ori de câte ori va constata săvârşirea unei fapte de hărţuire morală la locul de muncă, instanţa de judecată poate, în condiţiile legii:

a. să dispună obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză;

b. să dispună reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză;

c. să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;

d. să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale;

e. să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii;

f. să dispună obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării poate dispune măsurile prevăzute la punctele a) și e) de mai sus.

Neaducerea la îndeplinire de către angajator a măsurilor dispuse de către Consiliu se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei.