Avantaje pentru angajarea șomerilor în vârstă de peste 45 de ani

0
845

Legea prevede acordarea unui stimulent în cuantum de 2.250 lei lunar timp de 12 luni pentru cei care angajează pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani.

Există însă obligația menținerii raporturilor de muncă cel puțin 18 luni. Dacă în perioada de 18 luni raporturile de muncă încetează:

  • prin acordul părților,
  • ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă,
  • ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate,
  • pentru necorespundere profesională,
  • prin desființarea locului de muncă,

angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

Facilitățile se acordă angajatorilor în situația în care persoanele din categoria menționată sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene.

Pentru acordarea drepturilor, angajatorii vor încheia o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, în termen de 12 luni de la data angajării persoanelor. Termenul de 12 luni  este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare (dacă este depășit, se pierde dreptul de a beneficia de sume).

Măsurile de stimulare se acordă lunar, de la data încheierii convenției, suma lunară acordându-se  angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă.

Foto: Mathieu Stern, unsplash.com