Activitatea didactică în anul 2020-2021

0
440

Guvernul a adoptat în ședința din 19 august o ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, în unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar.

Astfel, în învățământul preuniversitar, în funcție de evoluția situației epidemiologice, consiliul de administrație al școlii poate propune, în urma consultării asociației de părinți, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor și elevilor, să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului.

Următorul pas procedural prevede ca propunerea școlii, avizată de către Inspectoratul Școlar Județean, să fie înaintată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării prin hotărâre.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență dispune atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât și cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de către școală, în funcție de situația epidemiologică.

Inspectoratele școlare județene vor comunica săptămânal Ministerului Educației și Cercetării măsurile dispuse de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Reluarea activităților didactice, în condiții de siguranță sanitară, suspendate în baza acestei proceduri, este decisă prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu avizul Direcției Județene de Sănătate Publică și cu informarea unității de învățământ preuniversitar, respectiv a Inspectoratului Școlar Județean.

În cazul limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată.

În învățământul superior, în funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei universități, în anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, desfășurarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a Senatului universitar.

Desfășurarea activităților didactice implică trei paliere:

  • prezența fizică a studenților la toate activitățile didactice;
  • prezența fizică a studenților la anumite activități didactice, stabilite conform hotărârii Senatului universitar;
  • suspendarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior.

Reluarea activităților didactice, suspendate conform procedurii de mai sus, în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărâre a Senatului universitar, după obținerea avizului Direcției Județene de Sănătate Publică, care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță epidemiologică.