Verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016

0
323

Ministerul Educației a elaborate un ordin privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare  în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, publicat în Monitorul Oficial săptămâna trecută.

Potrivit acestuia, instituţiile de învăţământ superior care au eliberat diplome de doctor în perioada ianuarie 1990 – iunie 2016, au obligaţia să elaboreze o strategie proprie de prevenire şi combatere a fenomenului de plagiat şi să demareze activitatea de verificare a respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat. Strategia va fi elaborată şi publicată pe siteul fiecărei universităţi până la sfârşitul anului 2021.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei obligații, în cadrul fiecărei instituţii de învăţământ superior se înfiinţează bo structură administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuţii privind digitizarea şi verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum şi formarea de formatori în etică şi integritate.

În cazul în care se constată abateri de la etica şi deontologia universitară este sesizată comisia de etică din cadrul instituţiei de învăţământ superior, iar Ministerul Educaţiei va fi informat în acest sens.

Verificarea tezelor de doctorat în universitatea în care sa susţinut doctoratul este independentă de verificarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi se face în cadrul mecanismelor interne de asigurare a calităţii. CNATDCU analizează orice sesizare, conform regulamentului propriu.

Notă: potrivit dispozițiilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare:

  • plagiatul reprezintă expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
  • autoplagiatul reprezintă  expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.

Foto: Green Chameleon, unsplash.com