Telemunca redevine obligatorie în localitățile cu incidență mare de cazuri

0
91

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își desfășoară activitatea în localitățile unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori au obligația analizării modului de desfășurarea a activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă.

Acolo unde munca la domiciliu sau telemunca nu este posibilă,  Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă recomandă decalarea programului de lucru.

Reamintim că pentru organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau de muncă la domiciliu este necesar ca aceasta să fie prevăzută expres în contractul individual de muncă sau să fie stabilită printr-un act adițional.

Munca la domiciliu presupune că salariaţii îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin, fără ca utilizarea tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor să fie caracteristică pentru îndeplinirea atribuțiilor.

Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Sursa foto: https://unsplash.com/@howardbouchevereau