Prelucrarea în comun a datelor cu caracter personal

0
1023

Controlul comun al prelucrării datelor cu caracter personal apare atunci când mai multe părți stabilesc în ceea ce privește anumite operațiuni de prelucrare fie scopul, fie acele elemente esențiale ale mijloacelor care îl caracterizează pe operator.

Trebuie punctat totuși că, în contextul controlului comun, participarea părților la stabilirea în comun poate lua diferite forme și nu trebuie să fie în proporție egală. Într-adevăr, în cazul mai multor părți, acestea pot avea o relație foarte strânsă (repartizându-și, de exemplu, toate scopurile și mijloacele unei prelucrări) sau o relație mai puțin strânsă (repartizându-și, de exemplu, numai scopurile sau numai mijloacele, sau o parte dintre acestea).

În consecință, pentru face față complexității reale a prelucrării de date, ar trebui să se ia în considerare o gamă largă de tipologii privind controlul comun, iar consecințele acestora ar trebui evaluate, cu un anumit grad de flexibilitate.

Spre exemplu, societatea XXX SRL prestează pentru întreprinderea Y SRL servicii de recrutare și selecție de personal. Contractul precizează în mod clar că XXX SRL va acționa în numele întreprinderii Y, iar în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, are rolul de persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor. Y SRL este operatorul de date exclusiv.

Totuși, XXX SRL se află într-o poziție ambiguă: pe de o parte, aceasta are rolul de operator în raport cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, iar pe de altă parte își asumă rolul de persoană împuternicită care acționează în numele operatorilor, precum Y SRL și alte întreprinderi care recrutează personal prin intermediul său.

În plus, XXX SRL – și serviciu cu valoare adăugată „plasare a forței de muncă la nivel global” – caută candidați potriviți atât consultând CV-urile primite direct de Y SRL, cât și cele pe care le are deja în baza sa amplă de date. Astfel, societatea XXX SRL, care conform contractului este plătită numai pentru contractele efectiv semnate, crește probabilitatea de plasare a forței de muncă, sporindu-și astfel veniturile.

Față de cele de mai sus, se poate conchide că, în pofida calificării contractuale, XXX SRL are rolul de operator, controlând împreună cu întreprinderea Y SRL cel puțin acele serii de operațiuni care se referă la recrutarea personalului pentru XXX SRL.

Foto: https://unsplash.com/@imthebear