Durata contractului de locațiune

0
352

Locaţiunea este contractul prin care locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

Durata pentru care se încheie contractul de locațiune se stabilește de către părți, de comun acord. Totuși, legea prevede că locaţiunile nu se pot încheia pentru o perioadă mai mare de 49 de ani. Dacă părţile stipulează un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani.

În cazul în care contractul încheiat nu conține o clauză referitoare la durata locaţiunii, trebuie determinat dacă intenția părților a fost aceea de a contracta pe o durată nedeterminată.

Dacă părțile nu au dorit încheierea unei locațiuni pe durată nedeterminată, durata locațiunii se va stabili conform uzanțelor.

În lipsa uzanţelor, locaţiunea se consideră încheiată:

  • pentru un an, în cazul locuinţelor nemobilate sau spaţiilor pentru exercitarea activităţii unui profesionist;
  • pe durata corespunzătoare unităţii de timp pentru care s-a calculat chiria, în cazul bunurilor mobile ori în acela al camerelor sau apartamentelor mobilate;
  • pe durata locaţiunii imobilului, în cazul bunurilor mobile puse la dispoziţia locatarului pentru folosinţa unui imobil.

Sursă foto: https://unsplash.com/@joelfilip