Persoanele între care există obligația legală de întreținere

0
212

Obligația de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege și numai dacă sunt întrunite condiţiile impuse de aceasta.

Nimeni nu poate renunţa pentru viitor la dreptul său la întreţinere.

Obligația de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege (ex. în anumite condiții între foștii soți sau între soțul care a contribuit la întreținere copilului celuilalt soț și copilul astfel întreținut).

Legea prevede și ordinea în care se datorează întreținerea, respectiv:

  • soţii şi foştii soţi îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi;
  • descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat înaintea celui mai îndepărtat;
  • fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, însă înaintea bunicilor.

În cazul în care mai multe dintre persoane sunt obligate să întreţină aceeaşi persoană, ele vor contribui la plata întreţinerii, proporţional cu mijloacele pe care le au.

În cazul în care cel obligat în primul rând la întreţinere nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere, instanţa poate obliga pe celelalte persoane îndatorate la întreţinere să o completeze, în ordinea stabilită de lege.

De asemenea, când cel obligat nu poate presta, în acelaşi timp, întreţinere tuturor celor îndreptăţiţi să o ceară, instanţa, ţinând seama de nevoile fiecăreia dintre aceste persoane, poate hotărî fie ca întreţinerea să se plătească numai uneia dintre ele, fie ca întreţinerea să se împartă între mai multe sau toate persoanele îndreptăţite să o ceară.