Modificarea regimului juridic aplicabil kurzarbeit

0
449

Regimul juridic aplicabil kurzarbeit au fost modificat prin OUG 211/2020 publicată ieri, 07.12.2020 în Monitorul Oficial.

Astfel, în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaţilor cu cel mult 80% din durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

În redactarea anterioară a OUG 132/2020, reducerea timpului de muncă a salariaților se putea face cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă.

Reducerea timpului de muncă se poate face numai după informarea şi consultarea sindicatului (pentru angajatorii unde există un sindicat reprezentativ), a reprezentanţilor salariaţilor (pentru angajatorii unde nu există sindicat reprezentativ, dar există reprezentanți aleși ai salariaților) sau a salariaților (pentru angajatorii unde nu există nici sindicat reprezentativ, nici reprezentanți ai salariaților).

Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează strict la locurile de muncă în care salariaţii îşi desfăşoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, la nivelul cărora se aplică măsura kurzarbeit.

În redactarea anterioară a OUG 132/2020, interdicţia se raporta la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăţilor nr. 31/1990.

Reamintim că pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile kurzarbeit, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Sursă foto: Blaz Erzetic Unsplash.com