Locurile de muncă în condiţii speciale

0
271

Locurile de muncă în condiţii speciale sunt acele locuri de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor.

Locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

  • unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
  • activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
  • aviaţia civilă, pentru personalul navigant;
  • activităţile şi unităţile prevăzute expres de legea pensiilor;
  • activitatea artistică desfăşurată ca balerin, dansatora, acrobat, Jongler, clovn, călăreț de circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă și operetă, instrumentist la instrumente de suflat, cascador
  • activităţile referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale.

Salariații care au prestat muncă în condiții speciale beneficiază de:  

  • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, dacă au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în locurile de muncă în condiții speciale;
  • Utilizarea,  la determinarea punctajului mediu anual,  a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiții.

Pentru recunoaşterea perioadelor lucrate în condiții speciale persoana interesată trebuie să depună adeverința eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deținătorul legal al arhivelor acestuia.