Infracțiunea de purtare abuzivă. Lovirea elevului de către profesor

0
1058

„ În data 16.10.2015 , în timp ce se afla în incinta Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din București, sector 4, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inculpatul (profesor de pian) a lovit-o cu mâna, la nivelul capului, pe persoana vătămată – elev în vârstă de 8 ani, provocându-i o leziune traumatică (hematom epicranian) care a necesitat pentru vindecare una – două zile de îngrijire medicală.

(…) Raportând ansamblul probatoriu analizat în mod coroborat, Curtea constată că profesorul l-a lovit pe elev în timp ce se afla în incinta unei unități de învățământ unde era pentru a efectua fotocopii de pe o partitură necesară orei de metodică pe care o preda în intervalul orar respectiv.

Prin urmare, sub aspectul laturii obiective a infracțiunii de purtare abuzivă , prevăzută de art. 296 alin. 2 C.pen. cu referire la art. 193 alin. 2 C.pen., Curtea reține că elementul material constă în lovirea elevului, cu palma la nivelul capului, de către profesor, în timp ce acesta din urmă se afla în exercitarea atribuțiilor specifice fișei postului, fiind, așadar, îndeplinită și cerința esențială atașată elementului material al laturii obiective a infracțiunii. Urmarea imediată constă în cauzarea unei leziuni traumatice pentru a cărei vindecare au fost necesare una – două zile de îngrijire medicală, legătura de cauzalitate fiind dovedită prin ansamblul probatoriu administrat în cauză.

Sub aspectul laturii subiective , Curtea constată că inculpatul a săvârșit infracțiunea cu vinovăție sub forma intenției directe, prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. a C.pen., întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale și, prin modalitatea concretă în care a acționat, a urmărit producerea acelui rezultat, constând în lovirea și cauzarea unei suferințe fizice persoanei vătămate minore.

În acest context, Curtea apreciază că în mod corect prima instanță a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpat, de schimbare a încadrării juridice a faptei, din infracțiunea de purtare abuzivă în infracțiunea de lovire sau alte violențe.”

(Curtea de Apel București – decizia penală nr.  337A/2 martie 2017 – rolii.ro)

Notă:   Infracțiunea de purtare abuzivă este prevăzută de art. 296 Cod penal, după cum urmează:

 “(1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

  (2) Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.”