Determinarea prețului unei vânzări

0
132

Prețul unei vânzări nu poate să fie stabilit decât în bani, acest lucru fiind de esența contractului de vânzare (dacă prețul ar consta de exemplu în alte bunuri, contractul nu ar fi de vânzare, ci de schimb).

Deși în mod obișnuit prețul vânzării este determinat în mod clar în contract, este valabilă și vânzarea la un preț ce va fi determinat ulterior, în funcție de anumite criterii stabilite de comun acord de către părți.

În această situație, vânzarea este valabilă însă numai dacă părţile au convenit asupra unei modalităţi prin care preţul poate fi determinat ulterior (dar nu mai târziu de data plăţii) şi care nu necesită un nou acord de voinţă al părţilor.

Determinarea preţului poate fi făcută și de către un terţ, desemnat potrivit acordului părţilor.

Atunci când persoana astfel desemnată nu determină preţul în termenul stabilit de părţi sau, în lipsă, în termen de 6 luni de la încheierea contractului, la cererea părţii interesate, preşedintele judecătoriei de la locul încheierii contractului va desemna, de urgenţă, în camera de consiliu, prin încheiere definitivă, un expert pentru determinarea preţului. Remuneraţia expertului se plăteşte în cote egale de către părţi.

Legea mai prevede că, dacă preţul nu a fost determinat în termen de un an de la încheierea contractului, vânzarea este nulă, afară de cazul în care părţile au convenit un alt mod de determinare a preţului.

Sursă foto: Mufid Majnun pe Unsplash