Data protection. Încălcarea dreptului de acces și de ștergere

0
990

Vodafone România SA a fost sancționat cu amendă în cuantum de 19.468 lei, echivalentul sumei de 4.000 EURO, întrucât nu a respectat dispozițiile GDPR referitoare la dreptul de acces și de ștergere.

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unor plângeri prin care se reclama faptul că operatorul nu a răspuns unor cereri de exercitare a drepturilor de acces și ștergere prevăzute de art. 15 și art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Reamintim că persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la o serie de informații, precum scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate ori destinatarii datelor.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în principal atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată își retrage consimțământul ori dacă datele au fost prelucrate ilegal.

Sursă foto: Markus Spiske Unsplash.com