Criterii de apreciere în cazul deciziei de a aplica o amendă sub imperiul GDPR

0
588

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) poate aplica sancțiunile contravenționale principale ale mustrării și amenzii.

Aplicarea amenzii se face în condițiile art. 83 din Regulamentul european (GDPR).

Regulamentul  prevede în acest context că, atunci când se ia decizia dacă să se impună o amendă administrativă și decizia cu privire la valoarea amenzii administrative în fiecare caz în parte, se va acorda atenția cuvenită următoarelor aspecte:

 • natura, gravitatea și durata încălcării, ținându-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrării în cauză, precum și de numărul persoanelor vizate afectate și de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;
 • dacă încălcarea a fost comisă intenționat sau din neglijență;
 • orice acțiuni întreprinse de operator sau de persoana împuternicită de operator pentru a reduce prejudiciul suferit de persoana vizată;
 • gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ținându-se seama de măsurile tehnice și organizatorice implementate de aceștia;
 • eventualele încălcări anterioare relevante comise de operator sau de persoana împuternicită de operator;
 • gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia încălcarea și a atenua posibilele efecte negative ale încălcării;
 • categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare;
 • modul în care încălcarea a fost adusă la cunoștința autorității de supraveghere, în special dacă și în ce măsură operatorul sau persoana împuternicită de operator a notificat încălcarea;
 • în cazul în care au fost dispuse anterior măsuri corective împotriva operatorului sau persoanei împuternicite de operator în cauză cu privire la același obiect, respectarea respectivelor măsuri;
 • aderarea la coduri de conduită aprobate sau la mecanisme de certificare aprobate;
 • orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului, cum ar fi beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe urma încălcării.

Foto: Markus Spiske Unsplash.com