COVID 19. Stabilirea țărilor cu risc epidemiologic ridicat

0
212

Comitetul Naţional pentru Situații de Urgență a emis astăzi, din 21.07.2020, Hotărârea nr. 36 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației.

Prin Hotărâre s-a stabilit criteriul pe baza căruia se face stabilirea țărilor și a zonelor de risc epidemiologic ridicat.

Astfel, acest criteriu este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori, care trebuie să fie mai mare ca cea înregistrată în România, în perioada similară.

Pe baza acestui criteriu, Institutul Național de Sănătate Publică întocmește lista țărilor și a zonelor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din acestea.

Lista se actualizează sau se revizuiește săptămânal, în fiecare zi de luni, de către Institutul National de Sănătate Publică și este publicată pe site-ul www.insp.gov.ro.

Începând de azi, 21.07.2020, se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările și zonele de risc epidemiologic ridicat stabilite conform criteriului de mai sus.

Sunt exceptate de la măsura carantinei o serie de categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, precum:

  • persoanele care vin în România țări sau zone de risc dar care, înaintea sosirii în România au petrecut o perioadă consecutivă de minimum 14 zile într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această măsură;
  • conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
  • conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
  • piloţii de aeronave şi personalul navigant;
  • mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
  • personalul navigant român, maritim şi fluvial;
  • lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
  • angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
  • reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional.

Textul complet al Hotărârii poate fi accesat AICI http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/1878-hotararea-cnsu-nr-35-din-21-07-2020/file.