Calitatea aerului. Răspunderea statului italian

0
340

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că Italia a încălcat dreptul Uniunii cu privire la calitatea aerului înconjurător. Anterior, Comisia Europeană inițiase o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Italiene, ca urmare a depășirii sistematice și persistente, într-un anumit număr de zone ale teritoriului italian, a valorilor-limită pentru particulele PM10 stabilite prin Directiva privind calitatea aerului.

Curtea a arătat că depășirea valorilor-limită pentru particulele PM10 este suficientă în sine pentru a putea stabili o încălcare a dispozițiilor Directivei privind calitatea aerului. Or, Curtea a constatat că, din anul 2008 până în anul 2017 inclusiv, valorile-limită zilnică și anuală pentru particulele PM10 au fost depășite în mod constant în zonele în cauză.

Potrivit Curții, faptul că valorile limită în discuție nu au fost depășite în cursul anumitor ani din perioada examinată nu se opune constatării, într-o asemenea situație, a unei neîndepliniri sistematice și persistente a dispozițiilor în cauză.

În plus, Curtea a subliniat că, atunci când stabilită o încălcare a valorilor-limită, este lipsit de importanță faptul că neîndeplinirea obligațiilor rezultă din voința statului membru căruia îi este imputabilă, din neglijența sa ori din dificultățile tehnice sau structurale cu care acesta ar fi fost confruntat, cu excepția stabilirii existenței unor împrejurări excepționale ale căror consecințe nu ar fi putut fi evitate, în pofida întregii diligențe manifestate.

Directiva privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa stabilește obligația statelor de a se asigura că, în ansamblul zonelor și aglomerărilor lor, nivelurile de dioxid de sulf, PM10, plumb și monoxid de carbon din aerul înconjurător se situează sub valorile limită stabilite de directivă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Hotărârea în cauza C-644/18 Comisia/Italia

Sursa foto: Mat Artz Unsplash.com