Activitatea avocațială se extinde

0
188

Conform prevederilor Legii nr. 208/2020, care va intra în vigoare sâmbătă, 26 septembrie 2020, avocații  au dobândit noi drepturi de reprezentare a clienților în relație cu anumite instituții ale statului.

O primă categorie de drepturi vizează relația comercianților cu registrul comerțului. Astfel, în absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerţului, de către avocat, a împuternicirii avocaţiale care conţine semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale.

În plus, în cazul cererilor de înmatriculare a societăților, dovedirea specimenului de semnătură al administratorului sau al reprezentantului firmei se va face inclusiv prin prezentarea împuternicirii avocațiale cu semnătura clientului.

Firmele obligate să depună declarația privind beneficiarii reali vor putea depune declarația cu dată certă atestată de avocat.

În materie de stare civilă, certificatele de stare civilă se pot elibera şi avocaţilor împuterniciţi de către titulari sau de către reprezentanţii legali ai acestora.

De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin avocat, în baza împuternicirii avocaţiale. Conținutul împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

Sursa foto: https://unsplash.com/@martenbjork