Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Condiții de validitate

0
377

Promisiunea de a contracta trebuie să conțină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa promisiunea, potrivit art. 1279 alin. (1) Cod civil.

Atunci când o parte solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, instanța trebuie să verifice, în primul rând, că sunt îndeplinite cerințele legii pentru validitatea contractului la a cărui perfectare părțile s-au obligat.

Prin urmare, și condiția ca prețul să fie determinat sau cel puțin determinabil, cerută ad validitatem pentru contractul de vânzare-cumpărare trebuie îndeplinită de promisiunea de vânzare-cumpărare în scopul pronunțării aceluiași tip de hotărâre.

Conform prevederilor Codului civil, prețul este determinat când se precizează în act elementele care îl individualizează și determinabil când se prevăd suficiente elemente necesare determinării acestuia.

Or, în condițiile în care în antecontractele de vânzare-cumpărare s-a stipulat că valorile bunurilor înstrăinate urmau a fi scăzute și compensate din sumele pe care promitenta vânzătoare le datora promitentei cumpărătoare, iar data la care se vor stabili sumele exacte pe care le datorează vânzătoarea cumpărătoarei era data stabilită de părți pentru perfectarea actelor în formă autentică, nu este îndeplinită cerința de validitate relativ la obiectul contractului în privința determinării prețului, și anume prețul nu este determinat sau cel puțin determinabil (conform art. 1660 Cod civil).

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, decizia nr. 2699 din 22 iunie 2018

Sursa foto: Mari Helin Unsplash.com