Gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile

0
740

Gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile a fost reglementată printr-un act normativ care urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii februarie 2021.

Este vorba despre o lege publicată ieri în Monitorul Oficial, care are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opţiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

Se prevede obligativitatea ca, începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora:

  • să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile;
  • să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât arunci“ ;
  • să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Legea stabilește obligativitatea  colectării separate a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă sau prin aport voluntar.

De asemenea, persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor.

Nerespectarea acestor dispoziții urmează a fi sancționată contravențional cu amendă de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice.

(Legea nr. 181/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 762/20 august 2020)