Fișierul standard de control fiscal: SAF-T

0
354

Prin cele mai recente modificări ale codului de procedură fiscală a fost implementat conceptul  SAF-T (Standard Audit File for Tax) – un fișier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile de la contribuabil către organul fiscal, într-un format standardizat de date. 

Dispozițiile legale (care urmează să intre în vigoare la 01 ianuarie 2022) prevăd în sarcina contribuabilului/plătitorului obligaţia de a depune la organul fiscal central o declaraţie cuprinzând informaţii din evidenţa contabilă şi fiscală –  fişierul standard de control fiscal.

Fișierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin ordin al președintelui ANAF.  În cazul în care depunerea fişierului standard de control fiscal nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fişierului valid este data din mesajul transmis iniţial cu condiţia depunerii de către contribuabil/plătitor a unui fişier valid în termen de 5 zile lucrătoare după termenul prevăzut în ordinul ANAF.

Tot prin ordin urmează a fi aprobate și natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura de transmitere a fişierului standard de control fiscal, precum şi condiţiile în care se realizează transmiterea.

Foto: Joshua Hoehne, unsplash.com