Date personale. Ghiduri europene

0
779

Regulile aplicabile în materia datelor cu caracter personal au fost clarificate prin intermediul a două documente adoptate de către Comitetului European pentru Protecția Datelor.

Prin Ghidul nr. 7/2020 s-a urmărit clarificarea noțiunilor de operator, operatori asociați și de persoană împuternicită de operator, concepte-cheie în aplicarea regulilor de protecție a datelor personale, raportat la prevederile art. 4 din GDPR și în considerarea rolului acestora în stabilirea obligațiilor corespunzătoare.

În vederea facilitării utilizării acestor noțiuni, Ghidul include o diagramă pentru a furniza îndrumări practice suplimentare.

Ghidul nr. 8/2020 privind direcționarea utilizatorilor în mediile sociale are ca scop principal clarificarea, prin prezentarea unor exemple concrete, a rolurilor și responsabilităților furnizorului de social media, precum și ale utilizatorilor.

În acest scop, Ghidul identifică riscurile potențiale pentru libertățile individuale, reglementează aplicarea cerințelor cheie de protecție a datelor, precum legalitatea și transparența.

Sursa foto: https://unsplash.com/@guillaumeperigois