Date de logare transmise greșit. Sancțiune

0
346

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a derulat o investigație la operatorul Sanatatea Press Group S.R.L. și a constatat încălcarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal.

Ca urmare a încălcării dispozițiilor legale, Sanatatea Press Group S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 9.671,40  lei, echivalentul a 2.000 euro.

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a unei notificări privind încălcarea securității datelor cu caracter personal.

Încălcarea securității datelor a constat în faptul că, în cadrul organizării unui eveniment on-line de către Sanatatea Press Group S.R.L., au fost transmise eronat date de logare ale unor persoane pe alte adrese de e-mail decât cele cu care își creaseră cont pe platforma electronica a operatorului.

Această situație a condus la divulgarea și accesul neautorizat la datele altor participanți la eveniment (adrese e-mail, nume utilizator), cu efecte pentru un număr de 1300 de utilizatori ai platformei operatorului. 

Reamintim că, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, operatorul avea obligația de a prelucra datele „într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

Sursa foto: https://unsplash.com/@leecampbell